"CÁN BỘ THƯ VIỆN LÀ LINH HỒN CỦA SỰ NGHIỆP THƯ VIỆN" (N.K KRUXKAIA)

Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Nguyễn Viết Đạt
Giới tính Nam
Đơn vị Truong tieu học churcam
Tỉnh/thành gia lai
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 2 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 450 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 361 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này

CẢM ƠN QUÍ VỊ VÀ CÁC BẠN ĐÃ TRUY CẬP WEBSITE THÔNG TIN- VĂN HÓA-GIÁO DỤC- GIẢI TRÍ