"CÁN BỘ THƯ VIỆN LÀ LINH HỒN CỦA SỰ NGHIỆP THƯ VIỆN" (N.K KRUXKAIA)

Mẫu 7:Tổng hợp ý kiến nhận xét của Chi ủy chi bộ nơi công tác của DVDB

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Chi bộ THCS Hai Bà Trưng
Người gửi: Nguyễn Anh Tú (trang riêng)
Ngày gửi: 17h:34' 28-12-2009
Dung lượng: 30.5 KB
Số lượt tải: 63
Số lượt thích: 0 người
ĐẢNG BỘ PHƯỜNG THANH LƯƠNG
CHI BỘ…………
*
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Thanh Lương, ngày tháng năm 2009


TỔNG HỢP Ý KIẾN NHẬN XÉT
Của Chi bộ nơi công tác của đảng viên dự bị

Ý kiến nhận xét của Chi bộ nơi công tác đối với đảng viên dự bị ……………………………. - Cán bộ phụ trách địa bàn khu dân cư.
Tổng số đảng viên chi bộ: ……………………..
Tổng số có mặt:……………………..……đ/c; vắng mặt…………….………..đ/c (Lý do………………………………………………………………………………….)
Chi bộ tổng hợp các ý kiến nhận xét như sau:
Những ưu, khuyết điểm chính:
Ưu điểm: (Về phẩm chất chính trị; đạo đức; lối sống; năng lực công tác; quan hệ quần chúng; thực hiện nhiệm vụ đảng viên) ……..
……..
……..
……..
……..
……..
……..
……..
Nhược điểm: …….
……..
……..
……..
Số đảng viên nhất trí với nhận xét của cấp uỷ và tán thành đề nghị chuyển đảng chính thức cho đồng chí……………………………....... - cán bộ phụ trách địa bàn khu dân cư …….. là:……đồng chí (đạt …..%) trên tổng số đảng viên dự hội nghị.
Số không tán thành …….đồng chí (chiếm…..%) với lý doT/M CHI UỶ CHI BỘ
BÍ THƯ 
Gửi ý kiến

CẢM ƠN QUÍ VỊ VÀ CÁC BẠN ĐÃ TRUY CẬP WEBSITE THÔNG TIN- VĂN HÓA-GIÁO DỤC- GIẢI TRÍ