"CÁN BỘ THƯ VIỆN LÀ LINH HỒN CỦA SỰ NGHIỆP THƯ VIỆN" (N.K KRUXKAIA)

Mẫu 3: Biên bản nhận xét của BCH Công Đoàn

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Chi bộ THCS Hai Bà Trưng
Người gửi: Nguyễn Anh Tú (trang riêng)
Ngày gửi: 17h:10' 28-12-2009
Dung lượng: 29.5 KB
Số lượt tải: 1055
Số lượt thích: 0 người
Liên đoàn lao động Quận Hai Bà Trưng
BCH công Đoàn ………………………..
-----o0o-----
Sè: …. -BB/ CđHà Nội, ngày …. tháng …. năm …..


Biên bản họp
Nhận xét chuyển đảng chính thức cho đảng viên dự bị


Kính gửi: - Chi ủy Chi bộ ……………………………………………
- Đảng ủy:………………………………….……………….


- Căn cứ điểm 1, Điều 4, Chương I Điều lệ Đảng Cộng Sản Việt Nam về quyền hạn của Ban chấp hành Công Đoàn cơ sở nhận xét chuyển đảng chính thức cho đảng viên dự bị
- Tổng số đoàn viên công đoàn có mặt:…………………....; vắng:………………….
(lý do……………………………………………………………………………….)
- Sau 12 tháng thử thách, Công Đoàn…………………………………………………. họp ngày……tháng…..năm ……. Nhận thấy đảng viên dự bị:………………………………
Có những ưu, khuyết điểm chính :
- Phẩm chất chính trị: ………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
- Đạo đức lối sống: …………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
- Năng lực công tác: …………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Đối chiếu với quy định của Điều lệ Đảng về tiêu chuẩn đảng viên, Công Đoàn ………………………….. đề nghị Chi bộ, Đảng ủy xem xét, chuyển đảng chính thức cho đồng chí:……………………………………………………………………………
Với sự tán thành của …….. đ/c (đạt…..%) so với tổng số đoàn viên; Số không tán thành : ….. đ/c, với lý do……………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….

TM. BCH công Đoàn ………………………… 
Gửi ý kiến

CẢM ƠN QUÍ VỊ VÀ CÁC BẠN ĐÃ TRUY CẬP WEBSITE THÔNG TIN- VĂN HÓA-GIÁO DỤC- GIẢI TRÍ