"CÁN BỘ THƯ VIỆN LÀ LINH HỒN CỦA SỰ NGHIỆP THƯ VIỆN" (N.K KRUXKAIA)

Mẫu: Bản nhận xét của người giúp đỡ

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
Nguồn: Chi bộ THCS Hai Bà Trưng
Người gửi: Nguyễn Anh Tú (trang riêng)
Ngày gửi: 17h:05' 28-12-2009
Dung lượng: 28.5 KB
Số lượt tải: 437
Số lượt thích: 0 người
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM


BẢN NHẬN XÉT
Đảng viên dự bịKính gửi: Chi uỷ…………………………………………….


Tôi là:………………………………, sinh ngày…….tháng …….năm………
Đang sinh hoạt tại chi bộ:…………………………………………………….
Ngày………..tháng………năm………. được Chi bộ phân công giúp đỡ đảng viên dự bị:…………………………. phấn đấu trở thành đảng viên chính thức; nay xin báo cáo Chi bộ những vấn đề chủ yếu của Đảng viên dự bị như sau:
1. Ưu điểm:
- Về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống; năng lực công tác; quan hệ quần chúng; việc thực hiện nhiệm vụ đảng viên.
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Khuyết điểm và những vấn đề cần lưu ý:
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Đối chiếu với tiêu chuẩn đảng viên và kết quả phấn đấu rèn luyện của đảng viên dự bị, tôi đề nghị Chi bộ xét, đề nghị công nhận đồng chí …………………………………………. trở thành đảng viên chính thức.
Tôi xin chịu trách nhiệm trước Đảng về lời nhận xét của mình.

……., ngày……..tháng…….năm 200
ĐẢNG VIÊN ĐƯỢC PHÂN CÔNG GIÚP ĐỠ.


 
Gửi ý kiến

CẢM ƠN QUÍ VỊ VÀ CÁC BẠN ĐÃ TRUY CẬP WEBSITE THÔNG TIN- VĂN HÓA-GIÁO DỤC- GIẢI TRÍ