"CÁN BỘ THƯ VIỆN LÀ LINH HỒN CỦA SỰ NGHIỆP THƯ VIỆN" (N.K KRUXKAIA)

Mẫu: Bản tự kiểm điểm Đang viên dự bị

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Chi bộ THCS Hai Bà Trưng
Người gửi: Nguyễn Anh Tú (trang riêng)
Ngày gửi: 16h:56' 28-12-2009
Dung lượng: 31.0 KB
Số lượt tải: 163
Số lượt thích: 0 người
Đảng bộ phường ……………….
Chi bộ:……………….........
*
Đảng cộng sản việt namBản tự kiểm điểm đảng viên
Dự bị chuyển Đảng chính thức


Kính gửi: - Chi uỷ …………………….………………………………….
- Đảng uỷ………………………………………………………

- Tên tôi là: ……………………………………Nam (Nữ)…….
- Sinh ngày:…….. tháng………..năm………….
- Quê quán:………………………………………………………………..
- Nơi ở hiện nay:……………………………………………………………
- Nơi công tác: ………………………………………………………………
- Chức vụ, nghề nghiệp hiện nay:……………………………………………
- Được kết nạp Đảng ngày ………tháng………năm…..…tại chi bộ:……….
……………………………………………………………………………….
Căn cứ tiêu chuẩn đảng viên, quá trình tu dưỡng, rèn luyện phấn đấu thực hiện nhiệm vụ đảng viên, sau 12 tháng thử thách, tôi tự kiểm điểm như sau:
1- Ưu điểm:
- Về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, ý thức kỷ luật, việc thực hiện những nhiệm vụ được giao:
………………………………………….…………..……………………………………
………………………………………….…………..…………………………………….
………………………………………….…………..…………………………………….
………………………………………….…………..…………………………………….
………………………………………….…………..…………………………………….
………………………………………….…………..……………………………………
………………………………………….…………..…………………………………….
………………………………………….…………..……………………………………
………………………………………….…………..…………………………………….
………………………………………….…………..…………………………………….
-Về tham gia sinh hoạt đảng tại chi bộ nơi công tác:
………………………………………….…………..……………………………………
………………………………………….…………..…………………………………….
………………………………………….…………..…………………………………….
………………………………………….…………..…………………………………….
………………………………………….…………..…………………………………….
- Về tham gia sinh hoạt Đảng tại nơi cư trú và tham gia các phong trào của địa phương; sinh hoạt theo Quy định 76 - QĐ/BCT của Bộ chính trị:
………………………………………….…………..…………………………………….
………………………………………….…………..…………………………………….
………………………………………….…………..…………………………………….
………………………………………….…………..…………………………………….
………………………………………….…………..…………………………………….
2. Khuyết điểm:
………………………………………….…………..…………………………………….
………………………………………….…………..…………………………………….
3. Biện pháp khắc phục khuyết điểm:
………………………………………….…………..…………………………………….
………………………………………….…………..…………………………………….
………………………………………….…………..…………………………………….
Căn cứ các tiêu chí hướng dẫn xếp loại Đảng viên, qua 12 tháng phấn đấu tôi tự đánh giá đạt mức:……………………………….…………..…………………………………….
Tôi tự nhận thấy có đủ điều kiện trở thành đảng viên chính thức. Đề nghị Chi bộ xét, báo cáo cấp uỷ cấp trên quyết định công nhân tôi là Đảng viên chính thức.
Tôi xin hứa luôn phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ đảng viên, xứng đáng là đảng viên tốt của Đảng.

Nhận xét của Cấp uỷ
Ngày…….. tháng……..năm 200
Người kiểm điểm
(Ký tên) 
Gửi ý kiến

CẢM ƠN QUÍ VỊ VÀ CÁC BẠN ĐÃ TRUY CẬP WEBSITE THÔNG TIN- VĂN HÓA-GIÁO DỤC- GIẢI TRÍ