"CÁN BỘ THƯ VIỆN LÀ LINH HỒN CỦA SỰ NGHIỆP THƯ VIỆN" (N.K KRUXKAIA)

Mẫu 5: Bản tổng hợp ý kiến nhận xét của Chi bộ

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Chi bộ THCS Hai Bà Trưng
Người gửi: Nguyễn Anh Tú (trang riêng)
Ngày gửi: 17h:29' 28-12-2009
Dung lượng: 38.5 KB
Số lượt tải: 98
Số lượt thích: 0 người
ĐẢNG BỘ PHƯỜNG THANH LƯƠNG
CHI BỘ………………………….
*
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Thanh Lương, ngày tháng năm 2009


TỔNG HỢP Ý KIẾN NHẬN XÉT
Của tổ chức đoàn thể nơi làm việc và chi uỷ nơi cư trú đối với đảng viên dự bị

Căn cứ ý kiến nhận xét của đại diện các tổ chức chính trị - xã hội thuộc phạm vi lãnh đạo của chi bộ nơi làm việc với đảng viên dự bị ………………………………….
Tên tổ chức, đoàn thể nơi làm việc:……………………………………………….
Tổng số:……………………….đồng chí.
Tên chi uỷ nơi cư trú :…………………………………….có …………. đồng chí.
Chi uỷ Chi bộ tổng hợp các ý kiến nhận xét đó như sau:
Những ưu, khuyết điểm chính:
Ưu điểm: (Về phẩm chất chính trị; đạo đức; lối sống; năng lực công tác; quan hệ quần chúng; thực hiện nhiệm vụ đảng viên)Nhược điểm:
Số đồng chí đại diện các tổ chức chính trị - xã hội nơi làm việc và trong chi uỷ nơi cư trú tán thành đề nghị Chi bộ xét công nhận đảng viên dự bị …………………….., trở thành đảng viên chính thức là: ………đồng chí, trong tổng số ……..đồng chí được hỏi ý kiến (đạt …….%)
Số không tán thành …….đồng chí (chiếm…..%) với lý do


T/M CHI UỶ CHI BỘ
BÍ THƯĐẢNG BỘ PHƯỜNG THANH LƯƠNG
CHI BỘ………………………….
*
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Thanh Lương, ngày tháng năm 2009


TỔNG HỢP Ý KIẾN NHẬN XÉT
Của tổ chức đoàn thể nơi làm việc và chi uỷ nơi cư trú đối với đảng viên dự bị

Căn cứ ý kiến nhận xét của đại diện các tổ chức chính trị - xã hội thuộc phạm vi lãnh đạo của chi bộ nơi làm việc với đảng viên dự bị ………………………………….
Tên tổ chức, đoàn thể nơi làm việc:……………………………………………….
Tổng số:……………………….đồng chí.
Tên chi uỷ nơi cư trú :…………………………………….có …………. đồng chí.
Chi uỷ Chi bộ tổng hợp các ý kiến nhận xét đó như sau:
Những ưu, khuyết điểm chính:
Ưu điểm: (Về phẩm chất chính trị; đạo đức; lối sống; năng lực công tác; quan hệ quần chúng; thực hiện nhiệm vụ đảng viên)Nhược điểm:
Số đồng chí đại diện các tổ chức chính trị - xã hội nơi làm việc và trong chi uỷ nơi cư trú tán thành đề nghị Chi bộ xét công nhận đảng viên dự bị …………………….., trở thành đảng viên chính thức là: ………đồng chí, trong tổng số ……..đồng chí được hỏi ý kiến (đạt …….%)
Số không tán thành …….đồng chí (chiếm…..%) với lý do


BÍ THƯ CHI BỘ 
Gửi ý kiến

CẢM ƠN QUÍ VỊ VÀ CÁC BẠN ĐÃ TRUY CẬP WEBSITE THÔNG TIN- VĂN HÓA-GIÁO DỤC- GIẢI TRÍ