"CÁN BỘ THƯ VIỆN LÀ LINH HỒN CỦA SỰ NGHIỆP THƯ VIỆN" (N.K KRUXKAIA)

Tổng hợp ý kiến nhận xét của Chi Đoàn TN và nơi cư trú

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
Nguồn: Chi Bộ THCS Hai Bà Trưng
Người gửi: Nguyễn Anh Tú (trang riêng)
Ngày gửi: 11h:32' 24-08-2009
Dung lượng: 34.5 KB
Số lượt tải: 4390
Số lượt thích: 0 người
Đảng bộ Phường thanh lương
Chi ủy trường THCS hai bàtrưng
*
 Đảng cộng sản Việt Nam
Thanh Lương, ngày 06 tháng 08 năm 2009


Tổng hợp ý kiến nhận xét
Của tổ chức đoàn thể nơi làm việc và chi ủy nơi cư trú
đối với người xin vào Đảng
Căn cứ ý kiến nhận xét của đại diện các tổ chức chính trị - xã hội thuộc phạm vi lãnh đạo của chi bộ nơi làm việc và chi ủy nơi cư trú đối với quần chúng Nguyễn Thị Biên xin vào Đảng
- Tên các tổ chức đoàn thể nơi làm việc: Chi Đoàn trường THCS Hai Bà Trưng.
, tổng số có 15 đồng chí
-Tên chi ủy nơi cư trú: Thôn Tương Chúc- Xã Ngũ Hiệp- Huyện Thanh Trì- Hà Nội, có: 5 đồng chí.
Chi ủy Chi bộ tổng hợp các ý kiến nhận xét đó như sau:
Những ưu, khuyết điểm chính:
- Nhận xét của Chi Đoàn THCS Hai Bà Trưng và chi ủy nơi cư trú:
+ Về phẩm chất chính trị đạo đức, lối sống:
Đã hoàn thành lớp cảm tình Đảng qua thời gian thử thách.
Có tư tưởng chính trị kiên định theo đường lối của đảng.
Sống chan hoà, thân thiện với đồng nghiệp.
Có lối sống lành mạnh.
Chấp hành nghiêm chỉnh Pháp luật và của ngành giáo dục.
Sẵn sàng giúp đỡ đồng nghiệp hoàn thành nhiệm vụ.
+ Về năng lực công tác:
- Hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn kế toán được nhà trường giao phó.
Tham gia nhiệt tình các công tác, phong trào, hoạt động của trường và tại địa phương.
Thực hiện tốt các điều lệ của Đoàn, nhiệt tình tham gia các công tác của Đoàn trường tổ chức và có nhiều đóng góp sáng tạo cho các hoạt động của Đoàn trường.
Được UBND Quận Hai Bà Trưng khen thưởng danh hiệu Nhân viên kế toán Giỏi trong năm học 2007- 2008. Được xếp loại Đoàn viên ưu tú của trường, của địa phương nơi dang sống
+ Về quan hệ quần chúng:
Tham gia tốt phong trào” Toàn dân đoàn kết xây dưng đời sống văn hoá ở khu dân cư.
Thực hiện tốt các điều lệ của Đoàn, nhiệt tình tham gia các công tác của Đoàn trường tổ chức và có nhiều đóng góp sáng tạo cho các hoạt động của Đoàn trường.
Quan hệ làng xóm trên dưới đúng mục.
Bản thân là một quần chúng tốt và luôn có hướng phấn đáu để được đứng trong hàng ngũ của Đảng.
Số đồng chí đại diện các tổ chức chính trị - xã hội nơi làm việc và trong chi ủy nơi cư trú tán thành kết nạp quần chúng: Nguyễn Thị Biên vào Đảng là 20 đồng chí (đạt 100%) trong tổng số 20 đồng chí được hỏi ý kiến.


Bí thư chi bộ
(Ký, ghi rõ họ và tên)


Khúc Văn Vinh 
Gửi ý kiến

CẢM ƠN QUÍ VỊ VÀ CÁC BẠN ĐÃ TRUY CẬP WEBSITE THÔNG TIN- VĂN HÓA-GIÁO DỤC- GIẢI TRÍ