"CÁN BỘ THƯ VIỆN LÀ LINH HỒN CỦA SỰ NGHIỆP THƯ VIỆN" (N.K KRUXKAIA)

Mẫu 2a- BNV.2007- SƠ YẾU LÝ LỊCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
Nguồn: Bộ Nội vụ
Người gửi: Nguyễn Anh Tú (trang riêng)
Ngày gửi: 10h:28' 24-02-2018
Dung lượng: 83.5 KB
Số lượt tải: 1216
Số lượt thích: 0 người
Mẫu 2a-BNV/2007
(ban hành kèm theo Quyết định số 06/2007/QĐ-BNV ngày 18/6/2007 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ)
Cơ quan, đơn vị có thẩm quyền quản lý CBCC…………………… Số hiệu cán bộ, công chức:…………
Cơ quan, đơn vị sử dụng CBCC

Ảnh màu
(4 x 6 cm)SƠ YẾU LÝ LỊCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC

1. Họ và tên khai sinh (viết chữ in hoa):
2. Tên gọi khác:
3. Sinh ngày……. tháng……. năm……, Giới tính (nam, nữ):


4. Nơi sinh: Xã……………, Huyện………….., Tỉnh
5. Quê quán: Xã…………., Huyện………….., Tỉnh

6. Dân tộc:…………………………………………., 7. Tôn giáo:
8. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:
(Số nhà, đường phố, thành phố; xóm, thôn, xã, huyện, tỉnh)
9. Nơi ở hiện nay:
(Số nhà, đường phố, thành phố; xóm, thôn, xã, huyện tỉnh)
10. Nghề nghiệp khi được tuyển dụng:
11. Ngày tuyển dụng: ……./……./……….., Cơ quan tuyển dụng:
12. Chức vụ (chức danh) hiện tại:
(Về chính quyền hoặc Đảng, đoàn thể, kể cả chức vụ kiêm nhiệm)
13. Công việc chính được giao:
14. Ngạch công chức (viên chức):……………………, Mã ngạch:
Bậc lương:………, Hệ số………, Ngày hưởng……/…….../……, Phụ cấp chức vụ:……., Phụ cấp khác:
15.1. Trình độ giáo dục phổ thông (đã tốt nghiệp lớp mấy/ thuộc hệ nào):
15.2. Trình độ chuyên môn cao nhất:
(TSKH, TS, Ths, cử nhân, kỹ sư, cao đẳng, trung cấp, sơ cấp; chuyên ngành)
15.3. Lý luận chính trị:……………………………, 15.4. Quản lý nhà nước:
(Cao cấp, trung cấp, sơ cấp và tương đương) (Chuyên viên cao cấp, chuyên viên chính,
chuyên viên, cán sự….)
15.5. Ngoại ngữ:…………………………………, 15.6. Tin học:
(Tên ngoại ngữ + Trình độ A, B, C, D,…) (Trình độ A, B, C,…)
16. Ngày vào Đảng cộng sản Việt Nam ……./……/……., Ngày chính thức:……/……/
17. Ngày tham gia tổ chức chính trị - xã hội:
(Ngày tham gia tổ chức: Đoàn, Hội,…. Và làm việc gì trong tổ chức đó)
18. Ngày nhập ngũ:……./……./……., Ngày xuất ngũ:……../………/…….., Quân hàm cao nhất:
19. Danh hiệu được phong tặng cao nhất:
(Anh hùng lao động, anh hùng lực lượng vũ trang; nhà giáo, thầy thuốc, nghệ sĩ nhân dân, ưu tú,…)
20. Sở trường công tác:
21. Khen thưởng:……………………………….., 22. Kỷ luật:
(Hình thức cao nhất, năm nào) (Về đảng, chính quyền, đoàn thể hình thức cao
nhất, năm nào)
23. Tình trạng sức khỏe:………………, Chiều cao:……… Cân nặng:……… kg, Nhóm máu:
24. Là thương binh hạng: ………/……….., Là con gia đình chính sách ():
(Con thương binh, con liệt sĩ, người nhiễm chất độc da cam Dioxin)
25. Số chứng minh nhân dân:…………………….. Ngày cấp: ……../……../
26. Số sổ BHXH:
27. Đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị, ngoại ngữ, tin học
Tên trường
Chuyên ngành đào tạo, bồi dưỡng
Từ tháng, năm
Đến tháng, năm
Hình thức đào tạo
Văn bằng, chứng chỉ, trình độ gì

…………………...
…………………...
…./…… - …./…..
…………………...
…………………...

…………………...
…………………...
…./…… - …./…..
…………………...
…………………...

…………………...
…………………...
…./…… - …./…..
…………………...
…………………...

…………………...
…………………...
…./…… - …./…..
…………………...
…………………...

…………………...
…………………...
…./…… - …./…..
…………………...
…………………...

…………………...
…………………...
…./…… - …./…..
…………………...
…………………...

…………………...
…………………...
…./…… - …./…..
…………………...
…………………...

…………………...
…………………...
…./…… - …./…..
…………………...
…………………...

…………………...
…………………...
…./…… - …./…..
…………………...
…………………...

Ghi chú: Hình thức đào tạo: chính quy, tại chức, chuyên tu, bồi dưỡng…………./ Văn bằng: TSKH, TS, Ths, Cử nhân, Kỹ sư
28. Tóm tắt quá trình công tác
Từ tháng, năm đến tháng, năm
Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (đảng, chính quyền, đoàn thể, tổ chức xã hội), kể cả thời gian được đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn,
 
Gửi ý kiến

CẢM ƠN QUÍ VỊ VÀ CÁC BẠN ĐÃ TRUY CẬP WEBSITE THÔNG TIN- VĂN HÓA-GIÁO DỤC- GIẢI TRÍ