"CÁN BỘ THƯ VIỆN LÀ LINH HỒN CỦA SỰ NGHIỆP THƯ VIỆN" (N.K KRUXKAIA)

Giới thiệu quần chúng vào Đảng

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
Nguồn: Chi Bộ Trường THCS Hai Bà Trưng
Người gửi: Nguyễn Anh Tú (trang riêng)
Ngày gửi: 09h:15' 26-08-2009
Dung lượng: 32.5 KB
Số lượt tải: 15799
Số lượt thích: 2 người (Trần Thị Minh Lan, Nguyễn Thị Bình)

. Đảng cộng sản Việt Nam


Giấy giới thiệu
Người vào Đảng


Kính gửi: - Chi ủy Chi bộ Trường THCS Hai Bà Trưng
- Đảng ủy: Phường Thanh Lương

- Tôi tên là: Thái Thị Nga; sinh ngày 26 tháng 10 năm 1957
- Vào Đảng ngày: 19 tháng 05 năm 2002; chính thức ngày 19 tháng 05 năm 2003
- Chức vụ trong Đảng hiện nay: Đảng viên
- Quê quán: Hà Nội
- Đang sinh hoạt tại Chi bộ Trường THCS Hai Bà Trưng.
- Ngày 06 tháng 02 năm 2008 Tôi được Chi bộ phân công giáo dục, giúp đỡ quần chúng Nguyễn Thị Biên phấn đấu vào Đảng; nay xin báo cáo với Chi bộ những vấn đề chủ yếu về người phấn đấu vào Đảng như sau:
- Về lý lịch:
+ Phần khai: (ghi nhận xét cụ thể)
Lý lịch được khai đầy đủ, rõ ràng. Thể hiện đầy đủ các yêu cầu của cấp trên qui định
+ Những đặc điểm cần lưu ý:
Phần lý lịch đã được thẩm tra tại nơi cư trú, quê quán, nơi chồng đ/c Biên công tác đầy đủ , rõ ràng.
- Những ưu, khuyết điểm chính:
+ Về phẩm chất đạo đức:
Có phẩm chất đạo đức tốt, chấp hành mọi chủ trường đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước.
Có tư tưởng chính trị kiên định theo đường lối của Đảng .

+ Về đạo đức, lối sống:
Chan hoà với đồng nghiệp.
Có lối sống lành mạnh.
Chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật và của ngành nói riêng.
+ Về năng lực công tác:
Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Tham gia nhiệt tình các phong trào , hoạt động của trường.
+ Về quan hệ quần chúng:
Sống nhiệt tình, sẵn sàng giúp đỡ đồng nghiệp.
Đoàn kết, có ý thức xây dung tập thể
Đối chiếu với tiêu chuẩn và điều kiện kết nạp đảng viên, tôi giới thiệu với chi bộ xem xét, đề nghị kết nạp quần chúng Nguyễn Thị Biên vào Đảng.
Tôi xin chịu trách nhiệm trước Đảng về sự giới thiệu của mình.


Hà Nội, ngày 07 tháng 08năm2009
Đảng viên giới thiệu
(Ký, ghi rõ họ tên)
Thái Thị Nga


No_avatarf

cảm ơn bạn nhiều mình chưa biết phải viết thế nào, may mà bạn gửi bài lên, rất hữu ích!

No_avatar

Mẫu sai về hình thức vì ngyaf tháng năm phải ở phía trên bên dưới dòng Đảng cộng sản Việt Nam

Avatar

Sai thì sửa lại bạn. Tùy cơ mà ứng biến( Mẫu này từ năm 2009 rồi bạn ạ, sao kg nhắc từ năm đó mà đến tận 2014 mới nhắc thế???:)

 
Gửi ý kiến

CẢM ƠN QUÍ VỊ VÀ CÁC BẠN ĐÃ TRUY CẬP WEBSITE THÔNG TIN- VĂN HÓA-GIÁO DỤC- GIẢI TRÍ