CHA VÀ CON


"CÁN BỘ THƯ VIỆN LÀ LINH HỒN CỦA SỰ NGHIỆP THƯ VIỆN" (N.K KRUXKAIA)

Mẫu 7:Tổng hợp ý kiến nhận xét của Chi ủy chi bộ nơi công tác của DVDB

(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Chi bộ THCS Hai Bà Trưng
Người gửi: Nguyễn Anh Tú (trang riêng)
Ngày gửi: 17h:34' 28-12-2009
Dung lượng: 30.5 KB
Số lượt tải: 59
Số lượt thích: 0 người
ĐẢNG BỘ PHƯỜNG THANH LƯƠNG
CHI BỘ…………
*
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Thanh Lương, ngày tháng năm 2009


TỔNG HỢP Ý KIẾN NHẬN XÉT
Của Chi bộ nơi công tác của đảng viên dự bị

Ý kiến nhận xét của Chi bộ nơi công tác đối với đảng viên dự bị ……………………………. - Cán bộ phụ trách địa bàn khu dân cư.
Tổng số đảng viên chi bộ: ……………………..
Tổng số có mặt:……………………..……đ/c; vắng mặt…………….………..đ/c (Lý do………………………………………………………………………………….)
Chi bộ tổng hợp các ý kiến nhận xét như sau:
Những ưu, khuyết điểm chính:
Ưu điểm: (Về phẩm chất chính trị; đạo đức; lối sống; năng lực công tác; quan hệ quần chúng; thực hiện nhiệm vụ đảng viên) ……..
……..
……..
……..
……..
……..
……..
……..
Nhược điểm: …….
……..
……..
……..
Số đảng viên nhất trí với nhận xét của cấp uỷ và tán thành đề nghị chuyển đảng chính thức cho đồng chí……………………………....... - cán bộ phụ trách địa bàn khu dân cư …….. là:……đồng chí (đạt …..%) trên tổng số đảng viên dự hội nghị.
Số không tán thành …….đồng chí (chiếm…..%) với lý doT/M CHI UỶ CHI BỘ
BÍ THƯ 
Gửi ý kiến
print

CẢM ƠN QUÍ VỊ VÀ CÁC BẠN ĐÃ TRUY CẬP WEBSITE THÔNG TIN- VĂN HÓA-GIÁO DỤC- GIẢI TRÍ