Đơn xin vào Đảng( Lưu ý viết tay theo mẫu)

Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Xem toàn màn hình
Mở thư mục chứa tài liệu này
Nguồn: Chi Bộ THCS Hai Bà Trưng
Người gửi: Nguyễn Anh Tú (trang riêng)
Ngày gửi: 09h:30' 29-08-2009
Dung lượng: 42.0 KB
Số lượt tải: 16871
Số lượt thích: 1 người (Nguyễn Anh Tú)
(Lưu ý: Yêu cầu các quần chúng viết tay theo mẫu)
Đảng cộng sản Việt Nam

đơn xin vào đảng

Kính gửi: - Chi ủy Chi bộ Trường THCS Hai Bà Trưng
- Đảng ủy: Phường Thanh Lương

- Tên tôi là: Nguyễn Thị Biên Sinh ngày 24 tháng 06 năm 1979
- Nơi sinh: Điện Biên
- Quê quán: Quỳnh Hồng- Quỳnh Phụ- Thành phố Thái Bình.
- Dân tộc: Kinh ; Tôn giáo: Không
- Trình độ học vấn: Đại học
- Nơi ở hiện nay: Thông Tương Chúc- Xã Ngũ Hiệp- Huyện Thanh Trì- Hà Nội.
- Nghề nghiệp: Kế toán
- Đơn vị công tác: Trường THCS Hai Bà Trưng
- Chức vụ chính quyền, đoàn thể: Tổ trưởng Tổ Văn phòng.
- Vào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ngày ….. tháng……năm……tại……………
- Được xét là cảm tình Đảng ngày 15 tháng 03 năm 2008 tại chi bộ Trường THCS Hai Bà Trưng.
Qua nghiên cứu Điều lệ Đảng Cộng Sản Việt Nam; được sự giáo dục, bồi dưỡng của Chi bộ , Ban chấp hành Công Đoàn, Chi Đoàn Thanh niên quan tâm giúp đỡ, với sự nỗ lực, phấn đấu học tập và rèn luyện của bản thân , tôi đã được tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức về Đảng Cộng Sản Việt Nam qua quá trình tìm hiểu tôi đã nhận thức được:
- Đảng Cộng Sản Việt Nam là một tổ chức chính trị do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện. đảng là đội quân tiên phong của giai cấp công nhân, nhân dân lao động của cả dân tộc.
- Đảng Cộng Sản Việt Nam lấy chủ nghĩa Mác - Lê Nin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nan cho hành động.
- Đảng là một tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản, thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, tự phê bình và phê bình, thương yêu đồng chí kỉ luật nghiêm minh đoàn kết trên cơ sở cương lĩnh chính trị và điều lệ Đảng.
- Đảng Cộng Sản Việt Nam là đảng cầm quyền gắn bó mật thiết với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ, chịu sự giám của nhân dân để xây dựng Đảng, đoàn kết và lãnh đạo nhân dân tiến hành sự nghiệp cách mạng.
- Đảng kết hợp chủ nghĩa yêu nước chân chính với chủ nghĩa quốc tế trong sáng của giai cấp công nhân, góp phần tích cực vào sự nghiệp hoà bình độc lập dân tộc, chủ nghĩa xã hội của nhân dân thế giới.
- Đảng Cộng Sản Việt Nam được xây dung vững mạnh về chính trị, tư tưởng và thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn, không ngừng nâng cao sức chiến đấu và năng lực lãnh đạo cách mạng.
Tự ý thức là một cán bộ công chức luôn luôn phấn đấu, rèn luyện xây dung cho bản thân một động cơ đúng đắn, một mục đích là góp công sức vào các mục tiêu nhiệm vụ mà đảng đã đề ra. Thường xuyên trau dồi đạo đức cách mạng, đấu tranh khắc phục mọi biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân thực dụng, gương mẫu trong mọi công việc